Parohia Inaltarea Domnului English Romana

RUGĂCIUNI PENTRU DEZLEGARI

RUGĂCIUNE PENTRU IERTAREA TUTUROR PĂCATELOR
CELOR DE VOIE ȘI CELOR FĂRĂ DE VOIE
ȘI PENTRU TOT JURĂMANTUL ȘI BLESTEMUL

        Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorule și Mielule, Care ai ridicat păcatul lumii și ai iertat datoria celor datornici și femeii celei păcătoase i-ai dăruit iertare păcatelor ei, Cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, Însuți, Stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele, nelegiuirile, greșealele cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-au făcut de robii Tăi acestia. Și câte, ca niște oameni purtători de trup și viețuitori în lume, au alunecat de au greșit, cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, în timpul nopții și în timpul zilei; sau sub blestem și afurisenie de la arhiereu ori de la preot au căzut, sau înșiși pe sine s-au blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat; sau din mânia cea fără socoteală pe vreunul din creștini au afurisit sau au blestemat; sau nebunește au vorbit, sau au osândit, sau au celvetit, sau vorbe spurcate au vorbit, sau au pizmuit, sau au mințit, sau au ținut minte răul; ori cu mânie s-au pornit, ori s-au mândrit, ori au viclenit sau camătă au luat, ori s-au trândpvit, ori în deșert s-au mărit, ori în iubire de argint au căzut, ori s-au îmbătat și au vărsat; sau la fermecătoare și vrăjitoare și la descântătoare și la alții asemenea acestora au alergat; sau peste măsură au mâncat, sau cu nesaț au fost și a doua oară au mâncat; sau desfrânare, sau preadesfrânare, sau sodomie, sau în alt chip oarecare au făcut păcatul desfrânarii; ori au bătut, ori au vătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au răpit sau au furat, sau fără milă și cu scumpete au îngreuiat pe cineva, sau pe săraci n-au miluit și nu le-au făcut bine după puterea lor; sau în gând au hulit, sau de lucruri necuviincioase si-au adus aminte, sau au pârât, sau strâmbătate au făcut, sau pe fratele lor l-au scârbit, sau l-au urât, sau l-au amărât; ori la rugăciune și la cântare stând, mintea lor s-a abătut la alte viclenii și deșertăciuni lumești; ori ca niște robi pântecelui s-au făcut, sau ce nu se cade au vorbit, ori pe ascuns au mâncat sau ceva necurat au mâncat; ori cu semeție au grăit, sau nebunește au râs, sau frumusețe străină au văzut și cu dânsa și-au rănit inima; ori vorbe deșarte și netrebnice au grăit, ori de păcatele fraților lor au râs și i-au osândit, iar ale lor păcate și nelegiuiri nu le-au socotit; sau de rugăciune nu s-au îngrijit; sau poruncile duhovnicilor lor n-au păzit; ori s-au lenevit, ori nebăgători de seamă au fost la cele ce aveau de făcut, ori răbdare n-au avut; sau cu îndrăznire, socotindu-se a fi înțelepți, deșertăciuni au grăit, sau au clevetit, sau altceva rău au făcut.

        Pentru toate acestea și alte asemenea acestora, știute și neștiute, câte ca niște oameni au greșit robii Tăi aceștia, frații noștri, Iubitorule de oameni Doamne, miluiește-i și le iartă lor toate. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, ascultă-ne pe noi care ne rugăm bunătății Tale pentru robii Tăi aceștia, frații nostri, și iartă, ca unul Care nu ții minte răul, toate greșealele și fărădelegile pe care ca niște oameni le-au făcut sau le-au gândit. Că ei singuri nevrednicii și păcătoșii mărturisesc înaintea împărăției Tale, că acestea și mai mari decât acestea au făcut. Ci pentru mila Ta, ascultă-mă pe mine slujitorul Tău, și-i izbăvește pe dânșii de chinul cel veșnic; fă-i moștenitori veșnicelor Tale bunătăți, împreuna cu toți care din veac au bineplăcut Ție, și-i învrednicește pe dânsii fără osândă a se împărtăși cu înfricoșătoarele și nemuritoarele Tale Taine, pentru că Tu ai zis, Stăpâne: câte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și câte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri.

        Că Tu singur ești fără de păcat și ai putere a ierta păcatele și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreuna și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de-viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


RUGĂCIUNE PENTRU CEI CE SUNT ÎN BLESTEM
ȘI PE SINEȘI CU JURĂMÂNT S-AU LEGAT

        Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Unule-Nascut, Fiule și Cuvântul Tatălui, Care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima Ta și ai suflat în fețele Apostolilor Tăi și ai zis: Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ține, ținute vor fi, Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi Apostoli ai dăruit și preoților care slujesc cele sfinte în sfântă Biserica Ta să ierte păcatele pe pamant și să lege și să dezlege toată legatura nedreptății; deci și acum Te rugăm pentru fratele nostru, care stă înaintea Ta: dă-i lui mila Ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-a legat, și orice a vorbit din neștiință sau din nebăgare de seamă, sau din slăbiciune sufletească a lucrat, Cel ce știi neputința omenească, ca un iubitor de oameni și bun Stăpân, toate păcatele cele de voie și cele fără de voie, iarta-le, Tu, Cel ce dezlegi pe cei legați, Cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, odihna celor osteniți; slobozește și pe robul Tau din legătura păcatelor lui.

        Că s-a preaslăvit preasfânt numele Tău, împreună cu al Părintelui Tău cel fără de început și cu al Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


RUGĂCIUNE DE DEZLEGARE DE BLESTEM

        Îndură-te Doamne, Bunule și Iubitorule de oameni, Care pentru îndurările Tale ai trimis pe Unul-Nascut Fiul Tau în lume, ca sa rupă zapisul geșealelor cel asupra noastră și să dezlege legăturile celor legați de păcate și sa propăvăduiasca celor robiți iertare, Tu Stăpâne, și pe robul Tau liberează-l cu bunatatea Ta, de legătura ce este pusă asupra lui, și-i dăruiește lui să se apropie fără de pacat, în toata vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava Ta, și cu cuget curat să ceară de la Tine mila cea bogată. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


RUGĂCIUNE LA ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI

        Mulțumim Ție, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor și Dătătorul bunătaților, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei și ai dat pace nemului omenesc; Cel ce și acum ai dăruit pace robilor Tăi, înrădăcineaza într-înșii frica Ta și dragostea unuia spre altul o întărește; stinge toată vrajba; îndepartează dintre dânșii toate îndemnurile spre dezbinare. Că Tu ești pacea noastră și Tie slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.Rugați-vă în fiecare zi ca și cum ar fi pentru ultima dată!

impozit FORMULARUL 230 rugaciuni

STIRI

  • Săptămâna aceasta preot slujitor este Părintele Paroh Constantin Mișu.

Home  |   Contact  |   Program  |   Preoți  |   Sfinți  |   Minuni  |   Activitate  |   Conducere  |   Donatori  |   Colaboratori  |   Galerie
Crestinism Ortodox